Logo ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Logo EU strukturnih i investicijskih fondova Logo operativnog programa konkurentnost i kohezija

Sadržaj ove web lokacije isključiva je odgovornost tvrtke Burza d.o.o.

Burza logo

Unaprijeđenje poslovanja tvrtke Burza d.o.o kroz ulaganje u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju

Na dan 15.07.2017. godine tvrtka Burza d.o.o. u suradnji sa tvrtkom Horus Business Consulting započela je s provedbom projekta:
Unaprjeđenje poslovanja tvrtke Burza d.o.o. kroz ulaganje u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:

Poticanje mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga u svrhu jačanja konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu.

Specifični cilj projekta:

Unaprjeđenje poslovanja tvrtke Burza d.o.o. kroz ulaganja u informatičko-komunikacijsku opremu (software i hardver) radi jačanja konkurentnosti i produktivnosti djelatnika na domaćem i stranom tržištu.

Osnovni podaci o projektu:

  • Naziv projekta: Unaprjeđenje poslovanja tvrtke Burza d.o.o. kroz ulaganje u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
  • Trajanje: 6 mjeseci
  • Vrijednost projekta: 328.153,00 kuna
  • EU sufinanciranje: 195.278,78 kuna
  • Korisnik: Burza d.o.o.

Očekivani rezultati provedbe:

  • Povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini
  • Povećanje prodajnih prihoda
  • Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala
  • Povećanje proizvodnosti rada zaposlenika
  • Povećanje proizvodih kapaciteta

SAŽETAK:

Ovaj projekt se provodi u skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 „Poslovna konkurentnost“, investicijskim prioritetom 3d, specifičnim ciljem 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“.

Tvrtka Burza d.o.o. unaprijediti će svoje poslovanje kroz ulaganje u IKT – nove software-e i hardvere. Ovim ulaganjem doprinijeti će se daljnji razvoj i veća produktivnost poduzeća i njezinih djelatnika, koji su ujedno i ciljana skupina projekta. Rezultati projekta posljedično će utjecati na pružanje kvalitetnijih postojećih i novih usluga i proizvoda klijentima i kupcima tvrtke, a sve u cilju jačanja malog i srednjeg poduzetništva RH.
Projektom će se smanjiti potrošnja energije čime se pozitivno utječe na okoliš, a povećanjem konkurentnosti projekt će doprinijeti rastu gospodarstva na održiv način.

Kontakt osoba:

Mario Stipanović; +385 98 228 608; mario@burza.hr; http://web.burza.hr/ za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

Burza logo Horus logo

web.burza uses cookies to track web site activity and improve user experience.
We value your privacy, please read more about cookies and how to disable them in our privacy policy.